Touch

Ett av spørsmålene fra utstillingen Touch lød slik: Mange har en favorittfarge, mange har en yndlingssjokolade. Hvorfor har så få en favorittberøring?

I 2010 ble Amoroteket invitert til å lage utstilling for den 32. konferansen til The Nordic Association for Clinical Sexology, NACS. Deres tema var Birth, Death and Sexuality. Vi laget derfor en sexologisk utstilling med blant annet foto-show om de fire livsfaser: barndom, ungdom, voksen og alderdom, håndtegninger fra Nydalen Kunstskole, mosaikkvegger, lydkulisser og sitater fra forskere og personer i ulike livsfaser som mener noe om berøringer. Touch stod Estonian Health Museum i Tallinn, 13. – 17. okt. 2010

Ett av foredragene handlet om: Hvordan kan sexologer, vitensentre og museer få maksimalt ut av hverandres kunnskap og nettverk?

Nordiske museer og vitensentre har etter reformer fått en ny samfunnsrolle. Hva kan de gjøre for å etablere mer samarbeid med det sexologiske fagmiljøet?

I Norden er det så langt 250 autoriserte sexologer. Autorisering bidrar med kvalitetssikring! Hva kan disse fagpersonene gjøre for å bringe vitenskapen sexologi inn på vitensentre og museenes arenaer?

En kommentar til Touch