Lyst!

Vandreutstillingen «Lyst» er et bidrag for å oppdatere seksualundervisningen din.
Utstillingen bygger på sexologisk forskning og de seksuelle rettighetene.

Målet er å skape en bevissthet i forhold til at: «Når vi tillater å snakke om den gode seksualiteten tillater vi også å snakke om den vonde seksualiteten!»

«Lyst» gjøre det lettere for skolene fordi vi kommer til elevene og lærerne. I løpet av en time blir gymsalen kledd med 30 utstillingsbannere og 12 staffelier med kunst, foto og tankevekkende tekster. Kunst og vitenskap side om side belyser ulike temaer om seksualitet og seksuell helse. Professor i kunsthistorie Gunnar Danbolt og forfatter Helene Uri er noen av fagpersonene som har bidratt med utstillingstekster.

Hensikten med «Lyst» er også å gi lærere tips til deres seksualundervisning og etterarbeid. Elevene deltar i etiske verksted for å øve seg på sosial handlingskompetanse. De får øve seg på å samtale om seksualitet uten misforståelser og intoleranse. Målet er økt omtanke i ord og handlinger.

En kommentar til Lyst!