Berør meg friskere!

Utstillingen ble vist 10. juni – 24. sept. 2009
Sted: Museet, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Kirkeveien 166, bygg nr. 24.

Hva vet vi om berøringer og helse i dag? Utstillingen belyser temaet berøring med ny nevrologisk forskning. Temakvelder med foredrag om berøring, kroppskultur, grensesetting og hud.

Har verdien av berøring nærmest helt forsvunnet i denne sex-fikserte tiden?

Vi inviterte noen av ressurspersonene i Norge, som vet noe om dette teamet.

Noen spørsmål vi tok opp var:

  • Unngår vi nærhet fordi alt har blitt så seksualisert i vår kultur?
  • Hva skjer med nyansene når og ordet sex brukes synonymt med samleie?
  • Hvilken forskning finnes det i dag om berøring og helse?
  • Kan overgrepsfrykt begrense den fysiske nærhet til egne barn?
  • Finnes det en myte om at kun «perfekte kropper» skal bli berørt?

Last ned web-invitasjon

Foredragsholdere

«Klesdrakt og kroppskultur»
10. juni kl 18.00

Kirsten Røvig Håberg er førstelektor og kunsthistoriker ved avdeling for estetiske fag ved Høgskole i Oslo. Motedrakt fra 1550 – 1600 og 1870 – 1920. «Da tok ikke klærne hensyn til kvinnekroppens naturlige form, men forandret den ved hjelp av korsett, underskjørt og selve draktens materialer. Kroppen forandret betydning ved å bli påkledd. Det er en markant forskjell på de få nakne delene av kroppen og det påkledde.»

«Nerver for kjærtegn»
11. juni kl 18.00

Line Løken er doktorgradstipendiat i nevrofysiologi ved Sahlgrenska Akademien i Gøteborg. Hun sier: «vi har en instinktiv kunnskap om hvor sterkt emosjonelt følelsessansen påvirker oss, men det fysiologiske grunnlag for dette har vi lenge visst ganske lite om. Ny forskning viser at mennesker har egne nerver som signaliserer når noe er behagelig og at disse signalene formidles til områder i hjernen som er viktig for emosjoner.» Løkens foredrag forteller om noe av det som gjør at vi mennesker har godt av å vise hverandre kjærtegn.

«Livsviktig berøring»
1. september kl 18.00

Berøringspedagog Chanette Roihjert holder foredrag om hvordan en berøringspedagog arbeider og hvorfor vi bør bli mer bevisste på berøringenes virkninger. Taktil stimulering er en bevisst og strukturert berøring som aktiverer huden. Det defineres som blant annet en sansemotorisk trening. Metoden har sin opprinnelse i Sverige fra 1990 og forskningen til professor Kerstin Uvnäs Moberg.

«Aktuell roman»
3. september kl 18.00

Helene Uri er forfatter og har doktorgrad i språkvitenskap. Hun holder foredrag med grunnlag i sin nyeste roman «Den rettferdige» som handler om en far som blir anklaget for seksuelt overgrep. Helene Uri er kjent for å skrive om temaer som involverer mange følelser. Romanen hennes er tidsriktig og handler om justismord og måter å se noe på.

«Hvordan ta tilbake lysten etter seksuelle overgrep»
Anders Lindskog er psykolog og sexolog. Han har holdt foredrag og workshops for helsepersonell i en årerekke. Dag-seminaret 11. september kl 12.00-15.00 koster 250 kroner og inkluderer kursbevis og en enkel lunsj.

«Berøring som motiv i kunsthistorien»
11. september kl 18.00

Gunnar Danbolt er professor i kunsthistorie og fikk formidlingsprisen i 2007. Han kan ellers høres på blant annet Universitetet i Bergen og på NRK radio P2 «Kunstreisen». Danbolt holder foredrag om ulike berøringer som motiv i kunsthistorien.

«Berøringer er så mangt»
13. september kl 12.00 – 13.00

Stine Cathrine Kühle-Hansen er utdannet lærer, museumsformidler og er nyutdannet sexologisk rådgiver fra Universitetet i Agder. Hun mener at en sexologs viktigste oppgave er å snakke om de ulike måter vi kan berøre hverandre på, også de ikke-seksuelle berøringer.

En kommentar til Berør meg friskere!