Utstillinger

Om seksualitet og hjernen

Utstillingen stod blant annet på Norsk Teknisk Museum i Oslo, på mesaninen, 2. etasje, 4. – 7. feb. i 2012. Den aktualiserte betydningen av å bli kjent med egne sanser og intelligenser. Publikum får innblikk i menneskets åtte intelligenser og ulike måter vi kan bli bedre kjent med egne triggere og tenningsmønstre. Til utstillingen hører det et seksualundervisningsopplegg for ungdom og et lærerkurs om seksualitetens kjemi.

Berøringenes kjemi

Berøringenes kjemi er en tidsaktuell utstilling og stiller spørsmålet – er vi blitt analfabeter i berøringer? Den tar opp kjærlighetens kjemi og hvordan berøringer kan bety noe for relasjoner. Utstillingen har blant annet stått i Galleriet i SMIA på Høgskolen i Østfold, avd. Fredrikstad, under Forskningsdagene, 27. – 30. sept. 2011 og på Høgskolen i Oslo og Akershus i des. 2012. Til utstillingen hører det et undervisningsopplegg og foredrag om – hva betyr berøringshormonet oksytosin for deg?

Foreldrenes ord betyr noe!

Dette er en såkalt Hot Spot-utstilling (belyser ett aktuelt tema) og inviterer til dialog med foreldre. Utstillingen stod blant annet i Ibsen-museet under Nytelsesfestivalen i Grimstad 4.-6. aug. 2011. Henvender seg alle. Skolen har fått tildelt ensidig ansvar for seksualopplysningen, men foreldre har hovedansvaret og er den største påvirkningskilden for både den fysiske, psykiske og sosiale kompetansen i barnets oppvekst. Til utstillingen hører det et foredrag for foreldre.

Desire U

Dette er en to-delt utstilling som illustrerer at vi kan være faglige og distanserte observatører av erotiske temaer når vitenskap og kunst formidler desire. Del en viser store gull-lerreter med sitater fra ny forskning om hjernen og seksualiteten. Del to viser erotiske high lights fra kunsthistorien på TV-skjerm. Desire U aktualiserer at hjernen er plastisk og at den kan omstille seg raskt. Vi kan være deltagende og observatør. Les mer din hjerne og dine triggere!  Utstillingen Desire U ble vist blant annet under konferansen til Nordic Association for Clinical Sexology i Oslo, i 2011.

Touch

Denne utstillingen tar opp temaet berøring. Hvor mye bestemmer språket vårt hvordan vi berører oss selv og hverandre. Har ordet sex tatt monopol på vårt språk om berøringer? Temaet belyses med kunstuttrykk og forskning. Utstillingen henvender seg først og fremst til voksne og fagfolk som vil investere i mer kunnskap om berøringer. Utstillingen inneholder blant annet fire foto show (menneskets fire livsfaser), mosaikkvegger, tegninger, malerier, sitater, lydkulisser, work shops og foredrag. Les mer →

Lyst!

Lyst er en skoleutstilling med alderstilpasset seksualundervisning for barn og ungdom. Det er tatt utgangspunkt i Kunnskapsløftet og kompetansemålene for elever på 4. trinn, 7. trinn og 10. trinn. I etterkant av utstillingen inviteres lærere og helsesøstre til dialog om seksualundervisning. Undervisningen er faglig forankret i pedagogikk og sexologi. Det er mulig å velge enkelte timer fra opplegget eller en prosjektuke.  Utstillingen rigges opp i gymsalen. Alle ribbevegger dekkes med 30 utstillingsbannere. Les mer →

Berør meg friskere!

Dette er en Hot Spot utstilling som tar utgangspunkt i forskning om den vennlige berøringens helsegevinst. Utstillingen stod første gang på Museet, Oslo universitetssykehus, i 2009. Dens målgrupper var helsepersonell, pasienter og pårørende. Med utstillingene følger fire foredrag på lydfiler fra blant annet nevrolog og taktil terapeut. Utstillingen består av svart/hvitt fotografier med sitater fra forskere og personer med et budskap. Modulene kan lett flyttes og tilpasses for rullestoler.

En kommentar til Utstillinger