Historikk

Amoroteket ble etablert 12. november i 2005. Siden 2006 har vi samlet inn over 2000 bøker og publikasjoner relevante for det sexologiske fagfeltet. Fra 2007 har vi hatt et bokmagasin og magasin for våre utstillingsmoduler. I 2008 lanserte Amoroteket sin første nettside, www.amoroteket.no i samarbeid med Linda Stewart.

I 2008 gjorde vi en omfattende målgruppeundersøkelse blant ungdom (16 -19 år). Vi spurte 39 ungdommer om deres meninger om seksualundervisning på TV, radio, skolen, museum og helsestasjoner. På grunnlag av ungdommenes svar ble Amorotekets første utstilling «Lyst» laget. Til denne vandreutstillingen for ungdom hører det et eget undervisningsopplegg for ungdom som har som mål å fjerne myter og tabuer.

Amoroteket har etablert samarbeid med andre aktører innen det faglige nettverket i Norge. Blant annet med Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), Nettverk Funksjonshemmede, Seksualitet og Samliv (NFSS ) og Norsk Forening for Klinisk Sexologi (NFKS). Amoroteket har også et godt samarbeid med Tidsskriftene Sexologi og Cupido. Vi utveksler tekster og bilder.

I 2009 lanserte vi den nettbaserte Sexologikatalogen.no som presenterer en oversikt over fagfolk og ressurser i Norge. Samme år hadde vi en gjesteutstilling i Sykehusmuseet ved Norges største sykehus, på Ullevål, i Oslo. Amoroteket var den første eksterne utstiller som hadde fått gjesteutstilling i dette sykehusmuseet. Vi bidro med en publikumsrekord der i løpet av det halvåret vi hadde utstillingen; Berør med friskere. I 2010 kom vi på Facebook som gruppe, i 2012 som fanpage. Amoroteket ble også brukt som ressurs om seksualopplysning av NRK under tv-serien for ungdom; Trekant (sesong 1 episode 5 og sesong 2 episode 1).

Vi hadde vår første utstillingen utenfor Norge i 2010. Amoroteket ble invitert av The Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) til å lage en utstilling om de fire livsfaser. Utstillingen het Touch og stod i Tallinn under NACS sin 32. konferanse på The Museum of Health. I 2011 fornyet Amoroteket sin nettside i samarbeid med Magne Haagen Grøtting. På verdens bokdagen 23. april lanserte Amoroteket Sexologibloggen. Den inviterer også ildsjeler som jobber innen sexologi, seksuell helse eller de seksuelle rettighetene til å skrive blogg-innlegg.

Sommeren 2011 ble vi invitert til å ha utstilling og foredrag om foreldres seksualoppdragelse under Nytelsesfestivalen i Grimstad. Utstillingen stod i Ibsen-museet. Amoroteket hadde utstilling under konferansen til NACS 13.-16. okt. i Oslo, utstillingen het Desire U. I februar 2012 hadde vi gjesteutstilling «Om hjernen og seksualitet» og foredrag på Norges mest besøkte vitensenter, Teknisk Museum, i Oslo. I 2011 fikk Amoroteket nye lokaler i Bærum.

Julen 2011 og våren 2012 samarbeidet vi med LHBT-senteret da de laget sin database om LHBT-forskning. Året 2012 har vært preget av oppdrag fra organisasjoner som jobber for LHBT-personers rettigheter. Foredraget på Hammerfest sykehus under Finnmark Pride er Amorotekets hittil nordligste oppdrag! I seks år har vi hvert år laget tre vandreutstillinger. I 2012 inviterte vi ungdom til å bestemme tittel og innhold på en ny utstilling om seksualitet og relasjoner. Alle som driver med seksualopplysning oppfordres av World Association for Sexual Health (WAS) til å prioritere ungdom. WAS proklamerte i 2011 global satsning med «Youth Initiative».

Juli 2012 ble jeg (Stine Kühle-Hansen) nominert til Cupido-prisen for min innsats i Amoroteket. I september hadde jeg en utstilling i Sokndal under deres tiende «Kjærlighetsvego». Både utstilling og foredrag kom på nyhetene. I aviser og i TV2 ble skulpturen av penis heftig diskutert. Ett av årets høydepunkter var temadagen i Fana Kulturhus med 400 jenter og 400 gutter fra tiende klasser i Fana. Temaene var seksualitet, kropp, selvbilde og relasjoner. Året ble avsluttet med en utstilling og foredrag på Høgskolen i Oslo og Akershus under deres fagdag om funksjonsnedsettelser og seksualitet. Salget av plakaten «14 råd til seksualundervisning» ble en suksess. Jeg har også sittet to år i fagpanelet i UNG.no som er driftet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. UNG.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom i alderen 13 til 20 år. Utgangspunktet for nettsidens innhold er FNs konvensjon om barns rettigheter. Spesielt artikkel 13, om retten til å få informasjon.

Året 2013 vil bli viet temaet «Kvinnenes seksualitet» i anledning 100-års-jubileet for kvinnenes stemmerett i Norge. Amoroteket markerer jubileet med utstilling og foredrag om milepæler fra kvinnehistorien og aktualiserer kvinners eiendomsrett til egen kropp. Tidslinje over kvinnenes seksuelle rettigheter og intervju med Norges første professor i sexologi blir vist på vandreutstillingen til Østfoldmuseene fra 8. mars 2013. Ekstra stort og inspirerende å få tildelt Cupidos Kulturpris 4. november.

Amorotekets satsning i 2014 er sexologisk fagdidaktikk og utvikling av pedagogisk verktøy for bruk i seksualundervisning. Året startet med fokus på  profesjoner og seksualopplysning. I uke 7 var vi medarrangører for et Nordplusprosjekt på HiOA. Digitale fortellinger var et av våre bidrag. Fem digitale fortellinger (filmer) ble laget gruppevis av 25 skandinaviske dyktige studenter denne kurs-uken på 30 undervisningstimer og 20 workshoptimer på HiOA. I uke 23 var vi medarrangører igjen da HiOAs nettverk for Folkehelse og seksualitet satset stort på seksualkunnskap en hel uke.

I 2015 har Amoroteket 10-årsjubileum. Jeg, Stine Kühle-Hansen etablerte Amoroteket 12. november 2005 og har hatt ti år med hard jobbing. Det har lønt seg som denne korte historikken over sier litt om. Av ti prosjektsøknader har vi fått ja på åtte av dem. Det er en tillitserklæring!

Ukentlig kontakter journalister og studenter meg og spør om litteraturtips eller faguttalelse om en sak i media. Flere ganger i måneden blir jeg også kontaktet av personer som ber om hjelp eller terapi. Da henviser jeg dem til blant annet sexologikatalogen.no hvor de kan søke etter fagfolk, fylke, yrke eller tema.

Dette jubileumsåret vil by på noen overraskelser! Vi er blant annet med på en bok om museer og sexologi. Den tar opp spørsmål om hvordan museer kan ta opp kropp, kjønn og seksualitet innenfor museenes historiske, kunstneriske og idefilosofiske fortellinger.

Høsten 2015 har vi vært med på å påvirke seksualpolitikken fordi myndighetene ønsket innspill på henholdsvis Opptrappingsplan mot vold og overgrep og Ny strategi for seksuell helse. Utkastene til en helhetlig Opptrappingsplan og Ny strategi  gir tydelige signaler om å vektlegge tverrfaglig innsats, økt samordning og samarbeid. Det vil komme målgruppene, de som trenger hjelp til nytte.

I 2016 vil Amoroteket ha hendene full med å hjelpe andre med å lage nettbaserte utstillinger og nettbaserte studier. Det blir samarbeidets år. Jeg holdt innlegg om hvordan UH-sektor (høyere utdanning) kunne samarbeide med ABM-sektor om sjangrene nettstudier og nettutstillinger under det årlige museumspedagogiske fagseminaret på Naturhistorisk museum, i Oslo.

 

Det er stengt for kommentarer.