De seksuelle rettighetene

Den seksuelle helse kan bedre ivaretas når samfunnet og miljøet rundt anerkjenner disse seksuelle rettighetene.

  • Retten til seksuell frihet, betyr også retten til å elske hvem man vil
  • Retten til seksuell autonomi, selvstyring
  • Retten til seksuelt privatliv, så lenge det ikke kommer i veien for andres seksuelle rettigheter
  • Retten til seksuelt likeverd
  • Retten til følelsesmessige seksuelle uttrykk
  • Retten til fritt partnervalg
  • Retten til å foreta frie og ansvarlige valg
  • Retten til seksualopplysning basert på vitenskapelige undersøkelser
  • Retten til omfattende seksuell utdanning
  • Retten til seksuell helseomsorg

Verdens helseorganisasjon (WHO) og Verdens sexologiforening (WAS) utarbeidet disse universelle rettighetene for seksuell helse 26/8 1999.

Det er stengt for kommentarer.