Verdier

Seksualitet utfordrer vår biologi, vår kultur, vårt intellekt, våre holdninger og våre følelser.

Seksualitet er allmenndannende og en del av vår identitet og kultur.

Seksualitet læres gjennom både individuelle og sosiale prosesser.

Seksualitet er grunnleggende for vår livskvalitet. De seksuelle rettighetene skal ta i vare deg og den andre.

Det er stengt for kommentarer.