Strategi

Amoroteket vil invitere forskere og fagpersoner som har ulike syn på seksualitet. Sexologer, leger, biologer, kjønnsforskere, sosiologer, psykologer, teologer, filosofer, kunsthistorikere, musikere, humorister osv.

Vi har mange ressurspersoner i Norge og de kan bidra til at viktig kunnskap om seksualitet og samliv når ut til målgrupper.

Amoroteket vil bruke det siste innen pedagogikk og teknologi for å nå ut til alle.

Amoroteket vil bidra med et positivt løft innen seksualopplysning. Her vektlegges humor og kreativitet i formidlingen.

Amoroteket kjemper seksualitetens sak og inkluderer alle uansett

  • kjønn
  • legning
  • alder
  • religion
  • nasjonalitet
  • sosial status
  • funksjonshemning
  • politisk tilhørighet

Under vårt tak kan man diskutere alt. Vi inkluderer seksuelle minoriteter og seksuelle majoriteter.

Det er stengt for kommentarer.