Skoletilbud

Amoroteket formidler oppdatert seksualundervisning i tråd med Kunnskapsløftet.

Norge og Sverige var de første land i verden som innførte obligatorisk seksualundervisning i skolene på 50-tallet. Bare siden L97 har det kommet fem bøker om seksualundervisning og skolen har fått mange opplysningsbrosjyrer.

Målsettingen med skoleutstillingen «Lyst» er å gjøre det lettere for skolene å få tilgang til oppdatert seksualundervisning. Utstillingen og undervisningsopplegget kommer derfor til elevene og lærerne. Gymsalen blir kledd med lerret og utstillings – bannere.
Kunst og vitenskap belyser ulike temaer. Professor i kunsthistorie Gunnar Danbolt er en av fagpersonene som har bidratt med utstillingstekster og lydspor.

Hensikten er å gi lærere støtte og innspill til seksualundervisning og etterarbeid. Elevene deltar i etiske verksted. De får øve seg på å samtale om seksualitet uten misforståelser og intoleranse. Målet er økt omtanke i ord og handlinger.

Vandreutstillingen «Lyst» har undervisning tilpasset kompetansemålene fra K06 for både småskolen, ungdomskolen og videregående. Elevene får oppgavehefter med refleksjonsspørsmål tilpasset sin alder. Vi har fokus på språket og situasjoner.

I Læreplanen står det at «elevene skal kunne samtale om heterofili og homofili, drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet og reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner

Nedenfor viser vi et eksempel på et undervisningsopplegg på ti økter:

  1. etisk verksted – filosofi i praksis. Trening på kommunikasjon, skille person og sak, øve å forstå før du selv krever å bli forstått.
  2. kunstatelier – tegne ulike kropper. Øve seg i anatomilære og visuelt språk, skille fakta og fiksjon. Se på kunst med mennesket i sentrum. Male drømmer.
  3. teatersport – rollespill. Innsikt i grensesetting og kroppsspråk, se seg selv og den andres ståsted. Bytte roller.
  4. litterært laboratorium – se på ord og uttrykk. Bruke humor og alvor i språket. Skille det å le med den andre med det å le av den andre.
  5. musikkstudio – bruke musikk og instrumenter. Lytte til virkemidler og virkninger, ta pulsen før og etter en låt.
  6. digitale samtaler – se hvor raskt man får tillit via chat eller sms.
  7. lære om personvern – viktige kjøreregler på nettet og mobilbruk.
  8. kroppens erogene soner – kunnskap om lyst, hormoner og tenning, fakta om nervesystemet. Hjernen og kjønnsorganenes anatomi.
  9. forskerspiren – se på statistikk og analysere logikk bak tall og teori.
  10. pornoanalyse – en pornofilm er ikke en opplysningsfilm. Analysere sjangere. Se på virkemidler. Hva er fake, og hva er fakta? Se på ulike menneskesyn!

Det er stengt for kommentarer.