Museum

Amoroteket lager mange utstillinger i sjangeren Hot Spot! Utstillingsformen Hot Spot oppstod i 2001 i Malmö. Hensikten er å aktualisere (hot) og belyse (spot).

Etter museumsreformen i Norge er det blitt en trend å stille ut holdninger og følelser, ikke bare gjenstander. Museer har fått en mer aktiv samfunnsrolle med Hot Spots og ved å etablere dialoger med politikere, eksterne fagfolk og med målgrupper blant publikum!

Amoroteket lager Hot Spots. De aktualiserer seksualitet ved hjelp av nye pedagogiske virkemidler. En Hot Spot er en temporær utstillingsform og er ofte lett å transportere.

En Hot Spot drøfter alltid sensitive aspekter ved mennesket og livet. Menneskerettigheter er alltid utgangspunkt for våre utstillinger.

Formidlingen vår legger vekt på refleksjon og det å stille spørsmål. Utstillingenes mål er å bevisstgjøre og skape konstruktiv dialog med publikum og myndigheter.

I våre Hot Spot-utstillinger ligger det notatbøker eller tavler o. l. slik at publikum og ulike fagfolk kan delta og si sine meninger om det aktuelle temaet. Sexologibloggen er også ment å fungere som en slik tavle.

For museer, arkiv og bibliotek er det å lage en Hot Spot en måte å være en aktiv samfunnsaktør på.

Det er stengt for kommentarer.