Biblioteket

Norge er lite, men det er mange som forsker på eller jobber med seksuell helse, seksualitet og erotisk kulturhistorie. Spesialbiblioteket i Amoroteket vil gi publikum oversikt over ulike ildsjeler, institusjoner og politiske foreninger som på forskjellig vis har kjempet eller kjemper for de seksuelle rettighetene.

Amoroteket samler og bevarer alt av eldre og ny sexologisk litteratur, dokumenter, rapporter, tidsskrifter og publikasjoner. Spesialbiblioteket lager en oppdatert kunnskap- og kulturbase og har som mål å sikre at alle får lik tilgang.

Ferske rapporter vil bli annonsert.

Det er stengt for kommentarer.