Formidling

Biblioteket

Samlingen består av faglitteratur, rapporter og skjønnlitteratur. Det er hovedsakelig publikasjoner fra norske fagfolk som har jobbet og som jobber med seksualitet i Norge. Vi har også et mediatek som inneholder, sexologiske kunnskapsspill, opplysningsfilmer, spillefilmer og dokumentarfilmer.

Skoletilbud

Nåværende læreplan for skolen (LK06) har kompetansemål for seksualitet og samliv både på 4. trinn, 7. trinn og 10. trinn. Amoroteket formidler oppdatert seksualundervisning og kurser lærere som har seksualundervisning i grunnskolen. Vi tilbyr også kurs for ungdom.

Museum

Amoroteket kan formidle forelesere som kan noe om gammel og ny kulturhistorie for museer. Diktere og humorister setter ord på seksualiteten der andre kommer til kort. Vi kan tilby tankevekkende temakvelder og utstillinger om seksualitet i ulike format. Både veggavis til korridorer og større utstillinger, tilpasset museer, vitensentre, skoler, sykehus, foreninger, fengsler eller andre areal.

Det er stengt for kommentarer.